Plastové plotovky EVERWOOD vyrábíme na poŽadovanou délku, zaplatíte tedy skutečné odebrané množství bez prořezů